Wat zijn (primaire) reflexen?


Ieder mens wordt geboren met verschillende automatische bewegingen. Dit zijn bewegingen die niet met de wil gestuurd kunnen worden, ze worden namelijk aangestuurd vanuit de hersenstam. Deze bewegingen ontwikkelen zich al in de baarmoeder en noemen we de primaire reflexen. Primaire reflexen reageren op prikkels van buiten het lichaam zoals bijvoorbeeld aanraking, licht of geluid.
Een baby heeft primaire reflexen nodig om geboren te kunnen worden en de eerste maanden te kunnen overleven. Zo zorgen de reflexen ervoor dat een baby gaat huilen als het in nood is, zoekt naar de tepel als het honger heeft en grijpt met de handjes om veiligheid te zoeken. Naast overleven zorgen de primaire reflexen ook voor bescherming van je kind.
Het is niet de bedoeling dat je kind zijn hele leven lang gestuurd wordt door zijn reflexen. Je wilt dat deze zich ontwikkelen en goed integreren zodat je kind bewuste bewegingen kan leren maken. Dit goed ontwikkelen gebeurt door beweging. Bewegingen moeten daarvoor wel veel geoefend en herhaald worden. Door het oefenen en herhalen van de bewegingen worden er in de hersenen neurale paden aangelegd. Je kunt het vergelijken met door een grasveld lopen. Als je er één keer doorheen loopt zie je nauwelijks waar je gelopen hebt. Loop je heel vaak over ditzelfde stuk dan vormt zich een pad. Hetzelfde gebeurt in je hersenen. Als je iets één of een paar keer oefent vormt zich een hele dunne verbinding. Oefen en herhaal je, in dit geval, de beweging heel vaak dan vormt zich een stevige verbinding. Je lijf en brein begrijpen wat de bedoeling is. Hoe steviger de verbinding, hoe bewuster de beweging wordt. De primaire reflex is dan geïntegreerd, dooft uit, en maakt plaats voor bewuste bewegingen en levenslange reflexen.
Het proces van rollen, tijgeren, kruipen, lopen en staan zijn dus heel belangrijk voor de ontwikkeling van de reflexen en dus de ontwikkeling van je kind. Het zorgt ervoor dat de reflexen goed kunnen integreren. Dit is belangrijk want de reflexen vormen de basis voor alles wat daarna geleerd wordt. Op sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch en zintuigelijk gebied.
Onderstaande afbeelding laat dit heel mooi zien.
Deze afbeelding stelt een ontwikkelingslab voor, de ontwikkeling van ieder kind. Om helemaal in balans te zijn, te kunnen zijn wie je bent, en je optimaal te kunnen ontwikkelen moet ieder flesje gevuld zijn. Dit gebeurt van onder naar boven, flesje voor flesje. De onderste rij moet eerst gevuld zijn voordat de rij erboven gevuld kan worden. Dit vullen gaat voor ieder kind op zijn eigen tempo en is afhankelijk van de leeftijd, persoonlijkheid en omgevingsfactoren. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich dus anders.
Onderaan in de groene flesjes staan de reflexen, deze vormen dus de basis van het ontwikkelingslab. Als deze goed gevuld zijn kunnen de blauwe flesjes, de zintuigen, zich goed ontwikkelen, daarna de gele, paarse en ten slotte de roze fles
Het is dus van groot belang dat de primaire reflexen goed geïntegreerd worden. Zonder goed geïntegreerde reflexen is het heel moeilijk om je optimaal te ontwikkelen met allerlei klachten tot gevolg.