Tarieven

  Tarief
Kennismakingsgesprek (telefonisch) gratis
Intakegesprek €70,00
Coaching per sessie €70,00
Evaluatie/Oudergesprek €70,00
Observatie op school per 60 min. €70,00
Kindermassage €35,00
Access Bars volwassenen  €70,00
Access Bars kinderen 4-12 jaar €40,00


Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven.
Alle genoemde bedragen zijn voor consulten van maximaal een uur. Extra tijd zal naar rato per kwartier gefactureerd worden.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren gewijzigd of geannuleerd te worden. Is dit niet het geval dan wordt de geplande afspraak in rekening gebracht.
Reiskosten, indien nodig, € 0,19 per km.
Na de afspraak ontvang je van mij de factuur. Je wordt verzocht deze binnen 14 dagen te voldoen.
Op al mijn diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze vind je onderaan de website.

Financiële tegemoetkoming
PGB
In sommige gevallen kan een consult betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Op deze wijze kan kindercoaching betaald worden vanuit het PGB. Voor meer informatie en de voorwaarden zie: www.pgb.nl. Voor het aanvragen van een PGB kunt u contact opnemen met het zorgloket van uw gemeente.